Talks and Folks

Design Thinking trening

Foundation & Professional
sa autorima knjige „Design Thinking“

25. maj 2024.

Naučite kako da stvorite proizvode
i usluge koje ljudi žele!

Steknite praktično znanje i iskustvo u rešavanju složenih poslovnih problema i kreiranju idealnog modela proizvoda. Ovladajte Design Thinking metodologijom i saznajte kako da razvijate rešenja za proizvode i usluge koja će klijenti prepoznati i zaista koristiti.

Budite deo devete generacije!

Kompanije se okreću Design Thinking metodologiji kada se suoče sa složenim problemima i kada je potrebno da HR pruži snažnu podršku poslovnoj strategiji i menadžmentu kompanije. Ova metodologija je efikasan i efektivan pristup pojednostavljivanju problema i pronalaženju inovativnih i kreativnih rešenja uz aktivno učestvovanje svih relevantnih ljudi iz same kompanije.

Šta je Design Thinking?

Design Thinking je metodologija koja vas i vaš tim vodi kroz proces kreiranja idealnog modela proizvoda. Bilo da je u pitanju fizički proizvod, aplikacija ili usluga. Uz pomoć Design Thinking principa bićete sigurni da ono što nudite tržištu u potpunosti odgovara željama i potrebama vaših korisnika i klijenata.

Ova metodologija je u potpunosti prilagođena različitim vrstama biznisa i omogućiće vam da:

Na kreativan način rešavate sve poslovne izazove sa kojima se možete sresti.

Kreirate bolje proizvode i usluge.

Poboljšate način poslovanja i pojačate motivaciju i učinak ljudi u timu.

Povećate zadovoljstvo svojih klijenata.

Steknete prednost u odnosu na svoju konkurenciju.

Design Thinking trening se sastoji iz dva nivoa:
Foundation (osnovni nivo) i Professional (napredni nivo)

Design Thinking Foundation

Na osnovnom nivou Design Thinking treninga stičete uvid u pet najbitnijih faza ove metodologije, a to su: empatija, definisanje problema, ideacija, razvijanje prototipa i testiranje prototipa. Istovremeno, saznajete kako da svaku od ovih faza uspešno i efikasno primenite na sopstveno poslovanje.

Osnovni nivo počinje 25. maja i sastoji se iz ukupno 3 susreta, od kojih su dva u onsite formi i održavaju se u Beogradu od 09:00h do 16:30h.
Treći susret je opcioni u online formi koji traje od 18:00h do 19:15h. Rezervisan je za sva vaša pitanja i nedoumice povodom dalje primene Design Thinking metodologije.

Empatija

Koje tehnike možete koristiti da bolje upoznate svoje korisnike i klijente? Kako koristiti te informacije da biste napravili bolji proizvod ili uslugu?

Tokom treninga saznaćete:

 • Kako da razumete ko su vaši korisnici, šta oni žele i šta ih motiviše?
 • Kako da budete sigurni da vaša inovacija u potpunosti odgovara željama korisnika?
 • Na koji način raditi analizu konkurencije i pomoću nje kreirati svoj idealan proizvod?
Vidite više

Definisanje problema

Koji problem zaista rešavate svojim proizvodom ili uslugom? Da li ste sigurni da razumete probleme koje imaju vaši korisnici ili klijenti? Na koji korisnički problem se prvo treba fokusirati?

Prilikom donošenja odluka ponekad se može desiti da se fokusirate na pogrešan ili manje važan problem, što dovodi do gubljenja vremena, energije, finansija. Kako biste to izbegli, naučite Design Thinking tehnike za određivanje prioriteta i rešavanje problema koji je korisnicima zaista važan.

Vidite više

Ideacija

Kako smisliti dobru ideju na osnovu koje ćete napraviti idealan proizvod ili uslugu?

Ovo može da uradi jedna osoba, ali ne treba zanemariti kreativni potencijal vašeg tima. Kolege često mogu da doprinesu razvoju te ideje, kao i nastanku sledeće velike ideje.

Zajedno ćemo proći kroz različite tehnike kreiranja ideja uz pomoć kojih ćete maksimalno iskoristiti kreativni potencijal vas i vaših kolega.

Vidite više

Razvijanje prototipa

Pre nego što razvijete potpun proizvod ili uslugu, dobro je da unapred testirate kako korisnici ili klijenti reaguju na isti. Zbog ovoga se kreiraju prototipovi proizvoda ili usluge.

Cilj kreiranja prototipa je da simulira osnovnu vrednost vaše ponude.
Na treningu ćete videti kako da prikažete i pokažete svoju ideju – pre nego što je u potpunosti razvijete i shvatite da ste krenuli u lošem smeru.

Vidite više

Testiranje prototipa

Da biste zaista i uspeli, neophodno je da pravilno sprovedete proces testiranja i saznate da li ono što želite ponuditi na tržištu ima dobar potencijal.

Na treningu ćete videti:

 • Kako treba da izgleda testiranje vašeg prototipa, proizvoda ili usluge.
 • Kako da dobijete koristan korisnički feedback i unapredite ono što pravite.
 • Kako da testirate svoju biznis ideju i unapred saznate da li je ona prava.
Vidite više

Design Thinking i marketing

Na Design Thinking treningu stičete i marketinška znanja koja će vam omogućiti da, nakon što kreirate odličan proizvod ili kvalitetnu i originalnu uslugu, svoju ponudu na sjajan način predstavite budućim klijentima.

U ovom delu saznaćete:

 • Na koji način vaš proizvod može privući pažnju kakvu zaslužuje.
 • Kako da kod korisnika stvorite želju da kupe ono što nudite.
 • Koji su načini da svoje proizvode i/ili usluge bolje promovišete i pozicionirate na tržištu.
Vidite više

Design Thinking Professional

Kada kreiramo proizvode ili usluge, ideje o njima se jako često rađaju kroz neformalne konverzacije, ugledanje na konkurenciju, a ponekad i u trenucima inspiracije. Fokus ovog treninga je da vas osposobi da odmah po prijemu neke ideje za proizvod ili uslugu počnete sa istraživanjem kako biste utvrdili da li ideja ima smisla. Dobićete alate koje možete izvesti sami kao pojedinac ali i sa grupom, kao i one koje možete izvesti za jedan dan do onih čije izvođenje može trajati duže.

Napredni nivo počinje 08. juna i sastoji se iz ukupno 3 susreta, od kojih su dva u onsite formi i održavaju se u Beogradu od 09:00h do 16:30h.
Treći susret je opcioni u online formi koji traje od 18:00h do 19:15h. Rezervisan je za sva vaša pitanja i nedoumice povodom dalje primene Design Thinking metodologije.

Šta treba korisnicima?

Prvi korak u validaciji ideje je da proverite da li je vaša ideja utemeljena u potrebama korisnika. Da li ćete razviti nešto što je korisnicima potrebno? Kako da budete sigurni da li potreba postoji i koliko je važna? Koliko je korisncima bitno da im rešite problem? Ukoliko se ispostavi da vaša ideja nije dobra i da korisnicima ne donosi vrednost, možete li ideju da manje ili više promenite kako biste pogodili ono što korisnicima treba? Kako korisnici procenjuju koliko je vaša ideja dobra?

Kako analizirati tržište?

O tome koliko je naša ideja dobra možemo često saznati na osnovu analize postojećeg tržišta. Čak i u situacijama kada tvrdimo da naš proizvod nema konkurenciju. Kako uraditi istraživanje koje će nam na osnovu analize postojećih proizvoda i usluga reći koliko naša ideja ima smisla?

Kako definisati hipoteze o korisnicima i konkurenciji?

Kako da vaše razmišljanje o ideji bude jasno i precizno? Kako biste mogli da ga iskažete kroz brojeve? Precizno ili merljivo definisanje ideje počinje sa razradom hipoteza koje jako često možete testirati u roku od nekoliko sati ili dana. Kako da budete sigurni da ste unapred definisali i razumeli sve rizike ako ideju počnete da razvijate?

Generisanje ideja na osnovu nalaza o korisnicima i tržištu

Kako razvijati ideje koje su utemeljene u dobro shvaćenim potrebama korisnika? Često razvijamo proizvode i usluge koje nisu prihvaćene kao što smo očekivali; Kako da budemo sigurni da imamo ideju koja će oduševiti korisnike?

“Pravljenje” ideje

Kako da vaše razmišljanje o ideji bude jasno i precizno? Kako biste mogli da ga iskažete kroz brojeve? Kako da znate sta od svoje ideje da prvo napravite? Korisnici će nešto morati da vide ili probaju, kako da znate šta je to što morate da napravite? I koliko atraktivno to mora da izgleda?

Definisanje narativa

Morate precizno definisati sve faze u kojima ce korisnici susresti sa vasom idejom. Kada ovo precizno definisemo, bice mnogo lakse da se otkriju rani rizici ideje, kao i unapredjenja pre nego sto se ideja napravi.

Vrste testiranja

Poslednja faza validacije vaše ideje je testiranje. Šta je ono što sami ili sa timom možete da uradite kako biste procenili kvalitet ideje kada je ideja pri kraju razvoja? Šta pitati korisnike? Kako ih pitati? Kako tumačiti podatke? Šta je dobar rezultat? Šta posmatrati kada vaš korisnik uzme proizvod u ruke?

Znanje i primere iz prakse vam prenose najbolji eksperti u ovoj oblasti

Ekskluzivni trening koji u celosti drže autori best-seller knjige Design Thinking

Naučićete kako da primenite metodologiju koja se koristi u najuspešnijim kompanijama

Dobićete konkretne alate, savete i metode koje možete odmah da iskoristite u poslu

Naučićete metodologiju koju ćete dalje  primenjivati kao ekspert, preduzetnik, trener, konsultant, lider

Čućete informacije i primere koje ne možete naći ni u jednoj knjizi, podcast-u, kursu

Pogledajte ko su predavači

Milovan Dekić je bio prvi istraživač korisničkog iskustva u svetu posvećen masovnoj popularnoj fudbalskoj igri Top Eleven Manager. Jedan je od pionira u primeni istraživanja korisničkog iskustva o mobilnim igrama u jugoistočnoj Evropi. Milovan je neko ko nas usmerava da bolje razumemo korisnike naših proizvoda i usluga, da jasno odredimo njihove potrebe i način kako naš proizvod rešava njihove probleme.

Svoje dugogodišnje iskustvo, rezimirao je u veoma aktuelnoj u knjizi „Design Thinking“, u koautorstvu sa Markom Jevtićem.

Milovan Dekić

User Research Lead at Nordeus

Marko Jevtić je jedan je od pionira u digitalnom marketingu u regionu Balkana. Godine iskustva stvorile su od njega vrhunskog eksperta u oblasti upravljanja, razvijanja i motivisanja timova, kao i u strateškom marketingu proizvoda, digitalnom i e-trgovini, odnosno svim oblastima marketing miksa.

Nakon što je prodao svoja dva startup-a, Marko se pridružio Nordeus-u, najuspešnijem startup-u u Srbiji. Na čelu Top Eleven-a, Nordeus-ove najbolje rangirane sportske igre koja je postala izuzezno uspešna širom sveta sa više od 200 miliona igrača.

Marko je dobitnik mnogih nagrada a jedna njih je „30 najboljih mladih preduzetnika u Srbiji”. Takođe je pisac prve knjige na srpskom jeziku o Design Thinking metodologiji.

Marko Jevtić

Executive Producer at Nordeus

Foundation

Uvod u Design Thinking

 • Koje probleme Design Thinking može da reši?

Kako da dobro razumete ko su vaši korisnici i šta žele?

 • Intervjuisanje i posmatranje
 • Jobs To Be Done
 • Persone
 • Analize konkurencije

Šta je problem koji treba rešiti?

 • Načini sinteze podataka
 • Mapiranja korisničkog iskustva
 • Ugao posmatranja korisnika
 • Redefinisanje problema
 • Value proposition

Ideacija

 • Pravila dobrog brainstorming-a
 • Vrste brainstorming-a

Razvijanje prototipa

 • Izrada MVP-a

Testiranje prototipa

 • Heurističke evaluacije
 • Usability testiranje
 • Testiranje koncepata
 • Ankete

Design Thinking i marketing

 • Upotreba Design Thinking-a u marketinške svrhe

Professional

Šta treba korisnicima?

 • Kako da prepoznate potrebu korisnika?
 • Kako da budete sigurni koliko je potreba važna i urgentna?
 • Kako da potrebu sagledate iz više uglova?
 • Kako da potrebe korisnika formulišete kroz ciljeve vašeg proizvoda ili usluge?
 • Definisanje željenih i očekivanih ishoda za korisnike

Kako analizirati tržište?

 • Kako identifikovati konkurenciju?
 • Kako analizirati konkurenciju?
 • Kako identifikovati loše a kako dobre strane konkurencije?
 • Kako analizirati kako korisnici koriste korisničke proizvode?

Kako definisati hipoteze o korisnicima i konkurenciji?

 • Testabilne hipoteze nasuprot slabih hipoteza
 • Persone i bullshit persone
 • Hipoteze o korišćenju vašeg proizvoda

“Pravljenje” ideje

 • Kako odlučiti šta ulazi u prvu verziju proizvoda (prototip)?

Generisanje ideja na osnovu nalaza o korisnicima i tržištu

 • Propozicija vrednosti
 • Prioritizacija ideja: bazične vs. ideje za oduševljenje korisnika
 • Rangiranje ideja

Definisanje narativa

 • Otkrivanje
 • Preuzimanje 
 • Zadržavanje
 • Konverzija

Vrste testiranja

 • Heuristička evaluacija
 • Značaj – važnost
 • Testiranje očekivanja
 • Testiranje upotrebljivosti
 • Testiranje zadovoljstva
 • Testiranje dugoročnog zadovoljstva

Raspored treninga

Foundation: 

25. maj – od 9:00h do 16:30h uživo

26. maj – od 9:00h do 16:30h uživo

05. jun – od 18:00h do 19:15h online (Q&A)

Professional:

08. jun – od 9:00h do 16:30h uživo

09. jun – od 9:00h do 16:30h uživo

19. jun – od 18:00h do 19:15h online (Q&A)

Šta kažu polaznici treninga?

Krajem prošle godine pohađala sam Design Thinking trening sa Milovanom Dekićem i Markom Jevtićem, u sjajnoj ekipi iz raznih kompanija.

Na mene je najviše ostavilo utisak to koliko se naše razmišljanje zasniva na pretpostavkama, koliko je bitno biti toga svestan i redovno ih testirati.
Design Thinking je promenio način na koji gledam na svoju svakodnevicu i inspirisao me da često svoje ideje testiram pre nego sto pređem u realizaciju. Takođe, pomogao mi je u radu sa timovima i pomogao da ostvarim moju želju da se više fokusiramo na probleme korisnika pre nego što, kao inženjeri, skočimo na njihovo rešavanje. Hvala “Talks&Folks” na ovoj sjajnoj prilici i organizaciji!

Tijana Krstajić

Lead Project Manager at Zühlke Group

Kako da ozbiljne teme rešavam na kreativan i zabavan način? Kako da prodrmam ljude oko sebe? Kako da ih inspirišem na akciju, a da im ne kažem šta tačno da rade?

Ovo su samo neka od pitanja, koja su posle Design Thinking treninga postala lakša za odgovoriti i uraditi.
Jasne faze, koraci, tehnike i principi, plus rad na konkretnim primerima kod mene je ojačao Design Thinking mindset i omogućio da ga strukturirano širim dalje u svom timu. Iako je naziv Design Thinking, tek posle „design doing“ dela se vidi i oseti promena.

Stanka Vučetić

HRBP and L&D Lead at Mad Head Games

Pošaljite upit ili nas pozovite za više informacija

Telefon: +381 60 0404 400 | E-mail: info@talksandfolks.com

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.