Investiranje na berzi sa Radetom Rakočevićem

Investiranje na berzi je posebno dizajniran program u okviru Mentor Talks programa, koji je osmišljen sa željom da svi učesnici nauče da samostalno formiraju i vode lični portfolio akcija na stranim berzama.

Da biste uspešno započeli investiranje na berzanskom tržištu, upoznaćemo vas sa osnovnim principama vođenja ličnog portfolija, približiti vam principe na kojima tržište kapitala u svetu funkcioniše, kao i sa osnovama fundamentalne i tehničke analize kompanija, koja će vam pomoći kod odluke koju akciju da kupite ili prodate i u kom trenutku to da uradite.

Talks and Folks mentor Rade Rakočević će vas naučiti na koji način da postavite realne finansijske i tržišne ciljeve, da bi berza radila za vas i u vašu korist.

Investiranje na berzi sa Radetom Rakočevićem obuhvata 2 edukacijska programa:

Trgovina akcijama ne treba da bude opterećenje jer ona predstavlja stvar opšte kulture u vremenu u kojem živimo. Diverzifikacija bogatstva predstavlja suštinsku potrebu svakog pojedinca, a berza pruža najjednostavniji način da se dođe do nje.

 Investiranje na berzi pruža i obezbeđivanje zaštite od gubitka vrednosti vaše imovine na koju utiču razni faktori (inflacija, društveni i privredni trendovi), kao i mogućnost ostvarivanja stopa prinosa, koje su kroz istoriju na duži rok bile značajno više na berzi nego kod drugih investicionih opcija (štednja u bankama, rentiranje nekretnina).

Rade Rakočević

Rade Rakočević trguje hartijama od vrednosti već 27 godina. On je svoju brokersku kuću Senzal a.d. osnovao u Beogradu sa početnim kapitalom od 2.500,00 EUR i dvoje zaposlenih 2000. godine. Zahvaljujući Radetovoj stručnosti, formiran je mladi i izuzetno stručan tim brokera i analitičara koji je tokom narednih sedam godina doveo Senzal na mesto jedne od najvećih regionalnih brokerskih kuća. Posle sedam godina poslovanja, više od milijardu EUR prometa i otvorenim filijalama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, potvrda kvalitetnog rada je došla kroz prodaju Senzala belgijskoj brokerskoj kući KBC Securities 2007. godine.

Danas, Rade je osnivač i CEO Senzal Capital-a, investicione kompanije koja ulaže na berzama, u startap i privatne kompanije i nekretnine. Rade je magistar ekonomskih i doktor političkih nauka, konsultant, mentor i predavač, i verovatno najveći stručnjak za berzu u Srbiji. Da li postoji bolja osoba za savete iz ove oblasti?