Talks and Folks

Trening "Testiranje biznis ideja"

Kako se rano testira i vrši validacija poslovne ideje?

08. jun 2024.

Prilikom kreiranja i razvijanja biznis ideja, mnogi se suočavaju sa nedoumicama koje se najčešće svedu na isto pitanje – Da li je ova ideja dobra?

Kada kreiramo proizvode ili usluge, ideje o njima se jako često rađaju kroz neformalne konverzacije, ugledanje na konkurenciju, a ponekad i u trenucima inspiracije.

Fokus ovog treninga je da vas osposobi da odmah po prijemu neke ideje za proizvod ili uslugu počnete sa istraživanjem kako biste utvrdili da li ideja ima smisla. Dobićete alate koje možete izvesti sami kao pojedinac ali i sa grupom, kao i one koje možete izvesti za jedan dan do onih čije izvođenje može trajati duže.

Šta treba korisnicima?

Prvi korak u validaciji ideje je da proverite da li je vaša ideja utemeljena u potrebama korisnika. Da li ćete razviti nešto što je korisnicima potrebno? Kako da budete sigurni da li potreba postoji i koliko je važna? Koliko je korisncima bitno da im rešite problem? Ukoliko se ispostavi da vaša ideja nije dobra i da korisnicima ne donosi vrednost, možete li ideju da manje ili više promenite kako biste pogodili ono što korisnicima treba? Kako korisnici procenjuju koliko je vaša ideja dobra?

Kako analizirati tržište?

O tome koliko je naša ideja dobra možemo često saznati na osnovu analize postojećeg tržišta. Čak i u situacijama kada tvrdimo da naš proizvod nema konkurenciju. Kako uraditi istraživanje koje će nam na osnovu analize postojećih proizvoda i usluga reći koliko naša ideja ima smisla?

Kako definisati hipoteze o korisnicima i konkurenciji?

Kako da vaše razmišljanje o ideji bude jasno i precizno? Kako biste mogli da ga iskažete kroz brojeve? Precizno ili merljivo definisanje ideje počinje sa razradom hipoteza koje jako često možete testirati u roku od nekoliko sati ili dana. Kako da budete sigurni da ste unapred definisali i razumeli sve rizike ako ideju počnete da razvijate?

Generisanje ideja na osnovu nalaza o korisnicima i tržištu

Kako razvijati ideje koje su utemeljene u dobro shvaćenim potrebama korisnika? Često razvijamo proizvode i usluge koje nisu prihvaćene kao što smo očekivali; Kako da budemo sigurni da imamo ideju koja će oduševiti korisnike?

“Pravljenje” ideje

Kako da vaše razmišljanje o ideji bude jasno i precizno? Kako biste mogli da ga iskažete kroz brojeve? Kako da znate sta od svoje ideje da prvo napravite? Korisnici će nešto morati da vide ili probaju, kako da znate šta je to što morate da napravite? I koliko atraktivno to mora da izgleda?

Definisanje narativa

Morate precizno definisati sve faze u kojima ce korisnici susresti sa vasom idejom. Kada ovo precizno definisemo, bice mnogo lakse da se otkriju rani rizici ideje, kao i unapredjenja pre nego sto se ideja napravi.

Kako definisati hipoteze o korisnicima i konkurenciji?

Kako da vaše razmišljanje o ideji bude jasno i precizno? Kako biste mogli da ga iskažete kroz brojeve? Precizno ili merljivo definisanje ideje počinje sa razradom hipoteza koje jako često možete testirati u roku od nekoliko sati ili dana. Kako da budete sigurni da ste unapred definisali i razumeli sve rizike ako ideju počnete da razvijate?

 

 

Milovan Dekić je bio prvi istraživač korisničkog iskustva u svetu posvećen masovnoj popularnoj fudbalskoj igri Top Eleven Manager. Jedan je od pionira u primeni istraživanja korisničkog iskustva o mobilnim igrama u jugoistočnoj Evropi. Milovan je neko ko nas usmerava da bolje razumemo korisnike naših proizvoda i usluga, da jasno odredimo njihove potrebe i način kako naš proizvod rešava njihove probleme.

Svoje dugogodišnje iskustvo, rezimirao je u veoma aktuelnoj u knjizi „Design Thinking“, u koautorstvu sa Markom Jevtićem.

Milovan Dekić

User Research Lead at Nordeus

 

Šta treba korisnicima?

 • Kako da prepoznate potrebu korisnika?
 • Kako da budete sigurni koliko je potreba važna i urgentna?
 • Kako da potrebu sagledate iz više uglova?
 • Kako da potrebe korisnika formulišete kroz ciljeve vašeg proizvoda ili usluge?
 • Definisanje željenih i očekivanih ishoda za korisnike

Kako analizirati tržište?

 • Kako identifikovati konkurenciju?
 • Kako analizirati konkurenciju?
 • Kako identifikovati loše a kako dobre strane konkurencije?
 • Kako analizirati kako korisnici koriste korisničke proizvode?

Kako definisati hipoteze o korisnicima i konkurenciji?

 • Testabilne hipoteze nasuprot slabih hipoteza
 • Persone i bullshit persone
 • Hipoteze o korišćenju vašeg proizvoda

 

 

 

Generisanje ideja na osnovu nalaza o korisnicima i tržištu

 • Propozicija vrednosti
 • Prioritizacija ideja: bazične vs. ideje za oduševljenje korisnika
 • Rangiranje ideja

Definisanje narativa

 • Otkrivanje
 • Preuzimanje 
 • Zadržavanje
 • Konverzija

“Pravljenje” ideje

 • Kako odlučiti šta ulazi u prvu verziju proizvoda (prototip)?

Vrste testiranja

 • Heuristička evaluacija
 • Značaj – važnost
 • Testiranje očekivanja
 • Testiranje upotrebljivosti
 • Testiranje zadovoljstva
 • Testiranje dugoročnog zadovoljstva

Raspored treninga

08. jun – od 9:00h do 16:30h uživo

09. jun – od 9:00h do 16:30h uživo

Pošaljite upit ili nas pozovite za više informacija

Telefon: +381 60 0404 400 | E-mail: info@talksandfolks.com

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.