Uvođenje internih mentorskih programa

Mentorstvo je danas prepoznato kao važan i nezamenljiv način za razvoj ljudi unutar kompanija. U mnogim istraživanjima mentorstvo se pokazalo kao jedan od ključnih faktora za uspešan razvoj organizacija, kao i jednim od dva najbolja alata za razvoj lidera unutar organizacija.

Kada se dešava unutar kompanije, mentorstvo je proces gde mentor (osoba koja poseduje relevantno znanje i iskustvo) i menti (osoba koja želi profesionalno da se razvija) rade zajedno na mapiranju mentijevih polja za razvoj i na otkrivanju njegovih sposobnosti, talenata i veština, u definisanom i unapred utvrđenom vremenskom okviru.

Za kompanije koje prepoznaju vrednost deljenja znanja, pružamo usluge implementacije internih mentorskih programa unutar kompanija. Bez obzira na to da li želite da oformite mentorski proces od nule ili da sistematizujete neformalno mentorstvo koje se već odvija unutar timova, program po sistemu “ključ u ruke” vam omogućava da to uradite na najefektivniji način.

Naša uloga je da vam budemo podrška u procesima pripreme, implementacije, kao i završnih aktivnosti koje mentorski programi nose sa sobom.

Program je strukturisan tako da obuhvata edukaciju za učesnike, proces spajanja mentorskih parova i follow up aktivnosti.

Obezbeđujemo trening za mentore i radionicu za mentije, kao i posebno kreiran mentorski priručnik za sve učesninke programa, koji sadrži potrebno znanje i smernice za uspešan mentorski proces.

Na osnovu razvojnih potreba učesnika koje su prethodno definisane i uz našu ekspertizu obezbeđujemo spajanje mentorskih parova (u saradnji sa vašim HR-om). Možete računati na naš aktivan angažman povodom organizovanja follow up aktivnosti – mentorskih događaja, radionica i/ili konferencija.

Naša usluga podrazumeva:

 • Kreiranje koncepta projekta i aktivnosti – definisanje dužine trajanja mentorskog programa, broja i strukture učesnika, željenih ciljeva itd.

 • Izrada formulara i priručnika za učesnike

 • Održavanje obuke za mentore, kao i radionice za mentije

 • Spajanje mentorskih parova

 • Organizovanje i vođenje follow-up aktivnosti

 • Podrška u radu mentorskih parova i eventualnim izazovima

 • Podrška u organizaciji i vođenju završne konferencije za sve učesnike

Benefiti programa:

 • Postizanje višestrukih efekata – prenos iskustva, znanja, povezivanje između kolega, bolje međusobno razumevanje funkcija

 • Najbolji odnos investicije i rezultata

 • Najefikasniji način učenja

 • Održivost znanja stečenog tokom programa

 • Obezbeđena potpuna podrška tokom trajanja mentorskog programa